Diensten

Medisch advies & coaching

Van Baarle Advies richt zich met advies en coaching op zowel individu als bedrijf, van medewerker tot directie. Het draait daarbij om empowerment: het leren oplossen van eigen problemen. De wijze waarop dat wordt nagestreefd is afhankelijk van zowel de medewerkers als de organisatie. Immers elke medewerker en elke leidinggevende heeft zijn eigen cultuur en elke organisatie haar eigen dynamiek.

Van Baarle Advies geeft bedrijfsgeneeskundig advies en is gespecialiseerd in gezondheidsmanagement, vitaliteitsmanagement, organisatieadvies, verzuimbegeleiding en re-integratie.

Keuring groot rijbewijs

Medische keuringen voor het groot rijbewijs kunnen op zeer korte termijn worden uitgevoerd meestal binnen enkele dagen na de aanvraag en ook buiten kantoortijden.

Zowel op de locatie van Van Baarle Advies als op een alternatieve locatie.